• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมเรื่อง “การทำคัพเค้ก,การทำขนมถั่วแปบเสวยและการจักสานตะกร้าจากทางมะพร้าว”