• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา นำอดีตเลขาธิการอาเซียน ดูงานโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ ของมูลนิธิชัยพัฒนา ในพื้นที่อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา