• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • วันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีกิจกรรมฝึกอบรม เรื่อง “การทำน้ำสลัดมายองเนสและสปาเก็ตตี้”