• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีกิจกรรมฝึกอบรม เรื่อง “การทำขนมกล้วย,ขนมฟักทอง,ขนมเผือก”