• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • สำนักวิเทศสัมพันธ์เดินทางต้อนรับ กองประกวดสาวงามจากประเทศอินเดีย “Indian Princess” โครงการ อัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์