• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • พิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานแก่เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี