• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา ได้จัดฝึกอบรม “การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ส่งเสริมความรู้สำหรับผู้พิการ ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา”