• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง “การทำข้าวแปลงโฉม,หมูและกุ้งโสร่ง,กุ้งห่มสไบ”