• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำลาบหมูทอด,ข้าวหมกไก่,ขนมเปียกปูนกะทิสด”