• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • ผู้อำนวยการโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ คณะดูงาน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)