• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวผู้บริหารมูลนิธิชัยพัฒนา
  • ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมด้วยเลขาธิการ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ร่วมทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันขึ้นปีใหม่