• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวผู้บริหารมูลนิธิชัยพัฒนา
  • ตามที่ บริษัท อีซี่ (2018) จำกัด ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา