• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวผู้บริหารมูลนิธิชัยพัฒนา
  • เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมูลนิธิชัยพัฒนา ประชุมหารือร่วมกับนายวิศิษฏ์ ลิ้มประนะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อาจจิตต์ อินเตอร์เนชั่นเนลเพ็พเพอร์แอนด์สไปซ์ จำกัด