• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ ประจำโครงการโรงงานสกัดน้ำมันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจร จ.เพชรบุรี จำนวน 1 อัตรา