• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ประชาสัมพันธ์จาก "มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์" ขอเชิญชวนร่วมการประกวดนวัตกรรม ข้าวไทย ปี 2564 ส่งผลงาน ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2564