ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ให้สัมภาษณ์เรื่องการดำเนินงาน “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 ในรายการ “รักเมืองไทย” ทางช่อง TNN 2 ซึ่งออกอากาศไปเมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.00 - 19.30 น. ที่ผ่านมา           จากการสัมภาษณ์จะทำให้ทราบถึงภาพรวมการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนา เกี่ยวกับการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และกิจกรรมอื่นๆ ในการต่อสู้กับโควิด-19 ในครั้งนี้ค่ะ

Related Videos