น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้พระราชทานห้องคัดกรองและห้องตรวจหาเชื้อ แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19...ขอจรงทรงพระเจริญ

Related Videos