...เครื่องมือแพทย์มาพร้อมกับความห่วงใย ทำให้ทุกคนรู้สึกปลอดภัยมากขึ้น....โรคที่ทำให้ต้องใช้ห้องแยกความดันลบ ไม่ใช่มีเฉพาะโควิด...มีหลายวัตถุประสงค์ที่จะใช้ได้แน่นอน.... แพทย์หญิงทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา หนึ่งในโรงพยาบาลที่ได้รับอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน #กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด19 #covid19 #โควิด19 #มูลนิธิชัยพัฒนา #ChaipattanaFoundation

Related Videos