• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้เปิดให้คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลนครปฐม เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2554