• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • การประชุมความก้าวหน้าดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม บ้านโพนสิม แขวงสะหวันนะเขต ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตรประชาชนลาว ณ สถานกงสุลใหญ่ แขวงสะหวันนะเขต