• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • คณะบุคคลผู้สนใจจากหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิสงเคราะห์ สภากาชาดไทย จำนวน 13 คน ได้มาเยื่ยมชมสถานที่และการดำเนินงานของโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จ.นครปฐม เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554