• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • การปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานภาคฤดูร้อน หลักสูตรพนักงานต้อนรับส่วนหน้าและผู้ช่วยพ่อครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ณ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา