ข่าวทั้งหมด

วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา

Chaipat Dec2021 cover

covid banner04

ดูวีดีโอทั้งหมด

ความเคลื่อนไหวกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด19 และโรคระบาดต่างๆ

ติดตามการดำเนินงานกองทุน

สรุปผลการดำเนินกองทุน

cover00s

หนังสือ "จากพระมหากรุณาธิคุณสู่กองทุน
ชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด19 และโรคระบาดต่างๆ"

cover chaipattana covid19

 

โครงการพระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฏรเสมือนหนึ่งเป็นความทุกข์ ของพระองค์ พระองค์จึงทรงมีพระราชดำริ ที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้เกิดความ "พออยู่ พอกิน”
  • Turbine Slide1

แนะนำโครงการพระราชดำริ

ดูวีดีโอทั้งหมด

ข่าวมูลนิธิชัยพัฒนา
วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา

ข่าวผู้บริหาร

ข่าวทั้งหมด

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

อ่านทั้งหมด

ความเคลื่อนไหวของมูลนิธิชัยพัฒนา

ข่าวทั้งหมด

ความเคลื่อนไหวของมูลนิธิชัยพัฒนา

ข่าวทั้งหมด

temple header01

รายงานความก้าวหน้าโครงการ

โครงการพระราชดำริในภูมิภาค

 

Image Map พื้นที่เขต 1 ภาคเหนือตอนบน พื้นที่เขต 2 ภาคเหนือตอนล่าง พื้นที่เขต 3 ภาคกลาง พื้นที่เขต 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่เขต 6 ภาคตะวันออก พื้นที่เขต 4 ภาคตะวันตก พื้นที่เขต 7 ภาคใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์

ในช่วงแรกนี้ ร้านจันกะผักใน Robinhood จะเปิดตามนี้ก่อนนะคะ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 08:00-16:00น. วันเสาร์ ถึง วันอาทิตย์ 08:00-12:30น.
สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมงาน จำนวน 1 อัตรา 1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนันสนุนทั่วไป จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติ : ⁃ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ⁃ เพศ หญิง ⁃ อายุไม่เกิน 35 ปี ⁃ ติดต่อประสานง ...
สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมงาน จำนวน 1 อัตรา 1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติ : ⁃ วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไปไม่จำกัดสาขา ⁃ เพศ ชาย ⁃ อายุไม่เกิน 35 ป ...

punmaibanner

กลุ่มเกษตรตัวอย่างขยายผลโครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

  • Extend01
  • Extend02
  • Extend03
  • Extend04