ข่าวทั้งหมด

วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา

Chaipat Apr2024

donate banner

โครงการพระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฏรเสมือนหนึ่งเป็นความทุกข์ ของพระองค์ พระองค์จึงทรงมีพระราชดำริ ที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้เกิดความ "พออยู่ พอกิน”
  • Turbine Slide1

แนะนำโครงการพระราชดำริ

ดูวีดีโอทั้งหมด

ข่าวมูลนิธิชัยพัฒนา

ความเคลื่อนไหวกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด19 และโรคระบาดต่างๆ
 

ติดตามการดำเนินงานกองทุน

สรุปผลการดำเนินกองทุน
 

cover00s

หนังสือ "จากพระมหากรุณาธิคุณสู่กองทุน
ชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด19 และโรคระบาดต่างๆ"

cover chaipattana covid19

 

ข่าวผู้บริหาร

ข่าวทั้งหมด

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

อ่านทั้งหมด

ความเคลื่อนไหวของมูลนิธิชัยพัฒนา

ข่าวทั้งหมด

ความเคลื่อนไหวของมูลนิธิชัยพัฒนา

ข่าวทั้งหมด

temple header01

รายงานความก้าวหน้าโครงการ

โครงการพระราชดำริในภูมิภาค

 

Image Map พื้นที่เขต 1 ภาคเหนือตอนบน พื้นที่เขต 2 ภาคเหนือตอนล่าง พื้นที่เขต 3 ภาคกลาง พื้นที่เขต 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่เขต 6 ภาคตะวันออก พื้นที่เขต 4 ภาคตะวันตก พื้นที่เขต 7 ภาคใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมงาน จำนวน 3 อัตรา 1. เจ้าหน้าที่สำนักบริหารโครงการ 2 จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติ - วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ - เพศ ...
สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมงาน จำนวน 1 อัตรา 1. เจ้าหน้าที่สำนักบริหารโครงการ จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติ : - วุฒิการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี - เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี - ...
สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมงาน จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติ : - ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ...

punmaibanner

กลุ่มเกษตรตัวอย่างขยายผลโครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

  • Extend01
  • Extend02
  • Extend03
  • Extend04