ข่าวทั้งหมด

วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา

Chaipat Apr2024

donate banner home

โครงการพระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฏรเสมือนหนึ่งเป็นความทุกข์ ของพระองค์ พระองค์จึงทรงมีพระราชดำริ ที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้เกิดความ "พออยู่ พอกิน”
  • Turbine Slide1

แนะนำโครงการพระราชดำริ

ดูวีดีโอทั้งหมด

ข่าวมูลนิธิชัยพัฒนา

ความเคลื่อนไหวกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด19 และโรคระบาดต่างๆ
 

ติดตามการดำเนินงานกองทุน

หลักการทรงงาน "ประมวลคำสอนพ่อแห่งแผ่นดิน"
Principles of work

 

ข่าวผู้บริหาร

ข่าวทั้งหมด

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

อ่านทั้งหมด

ความเคลื่อนไหวของมูลนิธิชัยพัฒนา

ข่าวทั้งหมด

ความเคลื่อนไหวของมูลนิธิชัยพัฒนา

ข่าวทั้งหมด

temple header01

รายงานความก้าวหน้าโครงการ

โครงการพระราชดำริในภูมิภาค

 

Image Map พื้นที่เขต 1 ภาคเหนือตอนบน พื้นที่เขต 2 ภาคเหนือตอนล่าง พื้นที่เขต 3 ภาคกลาง พื้นที่เขต 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่เขต 6 ภาคตะวันออก พื้นที่เขต 4 ภาคตะวันตก พื้นที่เขต 7 ภาคใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร / เจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 1 อัตรา โครงการเพาะและขยายกิ่งพันธุ์ไม้ผลพันธุ์ดี ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า เพศ ...
ประกาศจากมูลนิธิชัยพัฒนา ตามที่ได้มีภาพข่าว ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กับตัวแทน Reclaim Thai Elephants (TH ทวงคืนช้างไทย) ในการนำช้างทูตสันถวไมตรีจากประเทศศรีลังกากลับสู่ประเทศไทย มูลนิธิชัยพัฒนา โดย ...
สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมงาน จำนวน 3 อัตรา 1. เจ้าหน้าที่สำนักบริหารโครงการ 2 จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติ - วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ - เพศ ...

punmaibanner

กลุ่มเกษตรตัวอย่างขยายผลโครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

  • Extend01
  • Extend02
  • Extend03
  • Extend04