สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าวทั้งหมด

วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา

Chaipat Aug 2020 001 resize

covid banner03

ดูวีดีโอทั้งหมด

ความเคลื่อนไหวกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด19 และโรคระบาดต่างๆ

ติดตามการดำเนินงานกองทุน

สรุปผลการดำเนินกองทุน

cover00s

สรุปผลการดำเนินกองทุน

โครงการพระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฏรเสมือนหนึ่งเป็นความทุกข์ ของพระองค์ พระองค์จึงทรงมีพระราชดำริ ที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้เกิดความ "พออยู่ พอกิน”
  • Turbine Slide1
ข่าวมูลนิธิชัยพัฒนา
วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา

ข่าวผู้บริหาร

ข่าวทั้งหมด

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

อ่านทั้งหมด

ความเคลื่อนไหวของมูลนิธิชัยพัฒนา

ข่าวทั้งหมด

ความเคลื่อนไหวของมูลนิธิชัยพัฒนา

ข่าวทั้งหมด

temple header01

รายงานความก้าวหน้าโครงการ

โครงการพระราชดำริในภูมิภาค

 

Image Map พื้นที่เขต 1 ภาคเหนือตอนบน พื้นที่เขต 2 ภาคเหนือตอนล่าง พื้นที่เขต 3 ภาคกลาง พื้นที่เขต 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่เขต 6 ภาคตะวันออก พื้นที่เขต 4 ภาคตะวันตก พื้นที่เขต 7 ภาคใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร้านค้ามูลนิธิชัยพัฒนา (สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมงาน จำนวน 2 อัตรา 1. พนักงานประกอบอาหาร จำนสน 1 อัตรา คุณสมบัติ : - วุฒิการศึกษา ปวส , สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ - เพศ ชาย ...
สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมงาน จำนวน 1 อัตรา 1. เจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายข้อมูลและเผยแพร่) จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติ : ⁃ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา) ⁃ เพศ ชา ...
เปิดรับสมัคร ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-447-8585-8 ต่อ 126 (งานบุคคล) ระยะเวลาในการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

punmaibanner

กลุ่มเกษตรตัวอย่างขยายผลโครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

  • Extend01
  • Extend02
  • Extend03
  • Extend04